Ανακοίνωση 4ου δώρου κλήρωσης, χορηγία του Το Σπίτι των Παραμυθιών!
Βιβλίο συλλεκτικό με ασημοτυπία του Αλέκου Φασιανού.
“7 γιορτές παραμυθιών : Κέα, Το νησί των μύθων και των παραδόσεων”.
Το πρώτο μέρος του Λευκώματος περιλαμβάνει κείμενα γραμμένα από ανθρώπους, οι οποίοι συνέβαλλαν ή και συμμετείχαν στη Γιορτή Παραμυθιών, ασχολούνται με την καταγραφή μύθων και παραμυθιών, εργάζονται στους τομείς της Εθνολογίας-Λαογραφίας και συνεργάστηκαν με το Κέντρο.
Στο δεύτερο μέρος το λόγο παίρνουν δύο παραμύθια που σχετίζονται θεματολογικά με τον αριθμό εφτά, καθώς και οι φωτογραφίες των εφτά Γιορτών από τα δρώμενα που έλαβαν χώρα στους επιλεγμένους χώρους του νησιού.
Τα παραμύθια διαδέχεται το τρίτο μέρος του Λευκώματος, όπου παρουσιάζεται ένα μέρος από τις αναρίθμητες αναφορές που έχουν γίνει για το νούμερο εφτά σε γραπτό και προφορικό λόγο από αρχής του κόσμου ως σήμερα.
Δηλώστε συμμετοχή στην εκδήλωση συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής: https://forms.gle/8K2sY4jcUpfrSnJj7

Leave a Reply