Ανακοίνωση ομιλίας

Τίτλος: «Παραμύθι, παραμυθία, Αειφορία»
Ο ρόλος του παραμυθιού και της αφήγησης στην ανάπτυξη της κοινωνίας και η αειφόρος εξέλιξη ενός
τόπου διαμέσου εκδηλώσεων ανάδειξης της λαϊκής προφορικής παράδοσης.
Ομιλητής: Γιώργος Ευγενικός, Αφηγητής, Καλλιτεχνικός διευθυντής Κέντρου Μελέτης και Διάδοσης Μύθων και Παραμυθιών

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσής μας, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, 11:00-13:30.

➡️ Κρατήστε τη θέση σας εδώ: https://forms.gle/MZfvNGBdbqmpg5fr6

Leave a Reply