Το φυλλάδιο για το έργο του Erasmus Plus DiTwin- Digital Twin for VET schools είναι διαθέσιμο και στα Ελληνικά!
Ιστοσελίδα έργου: https://www.ditwin.eu/
Συνεργάτες: Learnable, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Digital Smart, Training Vision – Ireland, Málaga TechPark & Universidad de Málaga
admin

admin

admin