Εσείς λάβατε μέρος στην έρευνα για το DiTwin- Digital Twin for VET schools; Bοηθήστε την ομάδα του έργου να συγκρίνει και να επισημάνει τις πιο σημαντικές ικανότητες και δεξιότητες που συνήθως συνδέονται με τη βιομηχανία 4.0 στις χώρες εταίρους!
admin

admin

admin