Το δεύτερο ενημερωτικό φυλλάδιο για το έργο #YouthImpact+ είναι διαθέσιμο και μεταφρασμένο στα ελληνικά. Η υποστήριξη ευρωπαϊκών οργανισμών σχετικά με τη νεολαία και η υποβοήθηση των νέων από μειονεκτούντα κοινωνικά περιβάλλοντα αποτελούν κεντρικούς στόχους του έργου αλλά και της ΕΕ γενικότερα.

Leave a Reply