Χθες είχαμε μια διαδικτυακή συνάντηση για το έργο Sustainability, Heritage, Health – SHH με τους συνεργάτες μας The Surefoot Effect, Ziniu Kodas & Abrazo House. Επόμενη στάση, Αθήνα!
Ιστοσελίδα έργου: https://shh-project.eu/

Leave a Reply