Σήμερα είχαμε μια διαδικτυακή συνάντηση με την ομάδα του Erasmus Plus έργου ASSETS
Το έργο εστιάζει στην εκπαίδευση STE(A)M και τις δυνατότητες που προσφέρει σε άτομα μεταναστευτικού υποβάθρου
Το πρώτο μέρος του έργου, το Εγχειρίδιο ASSETS έχει ολοκληρωθεί, ενώ το δεύτερο μέρος, η διαδικτυακή διαδραστική εκπαιδευτική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη πολύ σύντομα στα Αγγλικά, ενώ μέχρι τα τέλη του μήνα θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες του έργου (Σουηδικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Τουρκικά, Λετονικά, Ελληνικά)
Ιστοσελίδα: https://assets-project.eu/

Leave a Reply