Καλή εβδομάδα σε όλους! Στο πλαίσιο του έργου YouthImpact+ πραγματοποιήσαμε ένα ενδιαφέρον εργαστήριο, στο οποίο παρουσιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα του έργου. Όλοι μαζί δουλέψαμε με το ψηφιακό εργαλείο που παράχθηκε στο συγκεκριμένο έργο, μοιραστήκαμε ιδέες και μετρήσαμε τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών πολιτικών στη νεολαία.
admin

admin

admin