Και εδώ μπορείτε να δείτε το εισαγωγικό βίντεο για το έργο Soft ComIn VET Project στα Ελληνικά.
Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του Erasmus Plus και όλα τα Παραδοτέα είναι διαθέσιμα δωρεάν και ηλεκτρονικά.
Ιστοσελίδα έργου: https://softcominvet.eu/el/
admin

admin

admin