Το 4ο Ενημερωτικό Δελτίο για το έργο Sustainability, Heritage, Health – SHH είναι έτοιμο και στα Ελληνικά! Εδώ θα βρείτε γενικές πληροφορίες για το έργο, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση της κινητικότητας που πραγματοποιήθηκε αυτόν τον Οκτώβριο, στη Βόρεια Ισπανία.
Ομάδα έργου: The Surefoot Effect (συντονιστής), Abrazo House, Ziniu Kodas
Ιστοσελίδα: https://shh-project.eu/
admin

admin

admin