Χαίρετε!
Αυτή είναι η διαδικτυακή κοινότητα για το έργο του Erasmus Plus “Forest Youth” (αριθμός: 2021-2-LT02-KA220-YOU-000049110), που έχει ως στόχο την επανασύνδεση της νεολαίας με τη φύση, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την ενεργή ενσωμάτωση στο κοινωνικό σύνολο περιθωριοποιημένων νέων, την ευημερία των νέων, καθώς και την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας & της ανάληψης πρωτοβουλιών.
Στην ομάδα αυτή σας προσκαλούμε να δημοσιεύετε περιεχόμενο σχετικό με τις παραπάνω θεματικές, καθώς και εκδηλώσεις ή δράσεις στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, της ενδυνάμωσης της κοινότητας και της συμπεριληπτικότητας.
Ακατάλληλες, απρεπείς ή άσχετες με τη θεματολογία δημοσιεύσεις θα διαγράφονται.
Πληροφορίες έργου
Σελίδα στο Facebook: https://www.facebook.com/forestyoutherasmus
Σελίδα στο Instagram: https://www.instagram.com/forestyoutherasmus/
Κανάλι στο YouTube:
Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη στην διαδικτυακή κοινότητα για το ErasmusPlus έργο Forest Youth!
admin

admin

admin