Το Erasmus Plus έργο Insides έχει σχεδόν ολοκληρωθεί! Εάν ενδιαφέρεστε για την τέχνη σε άμεση συσχέτιση με τα κοινωνικά ζητήματα και την ανάδειξη νέων καλλιτεχνών, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου, https://insides-project.eu/ , και περιηγηθείτε στα αποτελέσματα του έργου

Leave a Reply