Ένας από τους βασικούς στόχους του 3D Printing (τρισδιάστατη εκτύπωση) έργου είναι η δημιουργία μιας διευθνής ψηφιακής κοινότητας από σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών με κοινό θέμα τη δημιουργία εκτυπώσιμων τρισδιάστατων μοντέλων.
Το έργο 3D Printing εστιάζει στην αύξηση των τεχνικών δεξιοτήτων και των ψηφιακών ικανοτήτων των μαθητών σε σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της εφαρμογής νέων διαδικασιών μάθησης, και συγκεκριμένα της χρήσης της τρισδιάστατης εκτύπωσης στη διδασκαλία. Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί ανακάλυψαν ότι τα σχολεία χρησιμοποιούν τρισδιάστατους εκτυπωτές κυρίως για να εκτυπώνουν σύμφωνα με προετοιμασμένα πρότυπα, επομένως το έργο διευκρίνισε την ανάγκη υποστήριξης των επαγγελματικών σχολών στη χρήση του ευρέος δυναμικού των 3D εκτυπωτών, με τέτοιο τρόπο ώστε να καθοδηγούνται οι μαθητές στον προγραμματισμό και τη δημιουργία των δικών τους 3D έργα. Αυτή η καινοτόμος διδασκαλία συμβάλλει στην αύξηση της τεχνικής επάρκειας των μαθητών σε σχέση με τις τεχνολογικές τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Στο έργο, θα θέλαμε να συνδέσουμε τις μαθησιακές δραστηριότητες που βασίζονται στη δημιουργία νέων τρισδιάστατων έργων με την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την κατανόηση των κοινών αξιών της Ε.Ε.: ​​επομένως, στους μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα δοθεί μια εργασία για τη δημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ε.Ε.

Leave a Reply