Η εξ’ αποστάσεως εργασία δημιουργεί προκλήσεις τόσο για τους υπαλλήλους, όσο και για τους υπεύθυνους των ομάδων. Στο έργο Virtual Teams, παρέχουμε διαδικτυακά πλούσιο υλικό με χρήσιμες συμβουλές!
Εγγραφή στην πλατφόρμα: https://virtualteamsmooc.eu/account/?action=register
Ιστοσελίδα έργου: https://virtual-teams.eu/
admin

admin

admin