Στο Erasmus+ project Science for Earth (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/…/2020-1-PL01-KA201…) ενδιαφερόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της αποψίλωσης!
Στις 29/6/2023 η Ευρωπαϊκή Ένωση πέρασε έναν νέο νόμο για να εγγυηθεί ότι προϊόντα στις αγορές δε θα προέρχονται από αποψίλωση! https://europa.eu/!whgM6b
admin

admin

admin